Vol. 4 No. 1 (2023): PATISAMBHIDA-Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat

PATISAMBHIDA  adalah Jurnal Pemikiraan Buddha dan Filsafat Agama yang menerbitkan artikel berbasis penelitian berbagai topik dalam ruang lingkup pembahasan mengenai Pemikiran Buddha, Filsafat Agama, Budaya, Tradisi Umat Buddha.

Published: 2023-06-30